Rom samsung Galaxy J SGH-N075T 4.4.2 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung Galaxy J SGH-N075T 4.4. Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: Galaxy J SGH-N075T 4.4.2 N075TZTU2ANG5_N075TZZT2ANG5_BRI.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào chế […]

Xem chi tiết