Rom samsung Tab 2 P3110 4.1.2 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung Tab 2 P3110 4.1.2 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: Galaxy tab 7.0 P3110 4.1.2 P3110XXDME3_P3110OLBCLL2_XXV.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào […]

Xem chi tiết