Rom samsung Tab 2 P5100 4.1.2 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung Tab 2 P5100 4.1.2 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: Galaxy tab 2 10.1 P5100 4.1.2 P5100XXDMD1_P5100OLBDMD1_XXV.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để […]

Xem chi tiết