Xóa mật khẩu Oppo A37 A37FW

Rom Oppo Thủ thuật

https://youtu.be/XT3qHkUL220

Link down:

**** OPPO A37FW****

Driver-Qualcomm_Diag_QD_Loader_2017

A37fEX_11_A.22_170522

***OPPO A37F****

OPPO_A37fEX_11_A.13_160918

Driver-Qualcomm_Diag_QD_Loader_2017* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *