Bài viết mới

File Combination Samsung S7 Active G891A AT&T

File Combination

File Combination Samsung S7 Active G891A AT&T (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_FA60_G891AUCU4ARL1_CL8026246_QB20892645_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5 Dung lượng: 670 MB BIT: U4 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

File Combination Samsung J5 2017 SM-J530S

File Combination

File Combination Samsung J5 2017 SM-J530S (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU2ARF2_SKC_CL12163339_QB17618184_REV00_user_mid_noship.tar Dung lượng: 520 MB BIT: U2 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

Rom Global Xiaomi Mi A2 (Android One)

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi A2 (Android One) file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: jasmine_global_images_V9.6.16.0.ODIMIFE_20181030.0000.00_8.1_5e098a2c1a.gz Phiên bản: V9.6.16.0.ODIMIFE | Global Stable Dung lượng: 1.8 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3 – Server 4 Tool Flash: Miflash 2018 V2018.5.28.0 – Tool Flash Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi A1 (Android One)

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi A1 (Android One) file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: tissot_images_V9.6.8.0.ODHMIFE_20181031.0000.00_8.0_9ea450fe98.gz Phiên bản: V9.6.8.0.ODHMIFE | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3 Tool Flash: Miflash 2018 V2018.5.28.0 – Tool Flash Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi Max 3 MIUI 10

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi Max 3 MIUI 10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: MIMAX3Global_V10.0.1.0.OEDMIFH_220b8e8eab_8.1.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.1.0.OEDMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.8 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3 Tool Flash: Miflash 2018 V2018.5.28.0 – Tool Flash Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5 / Note 5 Pro

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5 |  Redmi Note 5 Pro MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMNote5HMNote5ProGlobal_V10.0.6.0.OEIMIFH_3043c65cbb_8.1.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.6.0.OEIMIFH (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: whyred_global_images_V9.6.4.0.OEIMIFD_20180828.0000.00_8.1_global_f5ee62becf.tgz Phiên bản: V9.6.4.0.OEIMIFD | Global Stable Dung lượng: […]

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A MIUI 9

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMNote5ALITEGlobal_V9.6.2.0.NDFMIFD_921c66dc76_7.1.zip | OTA Update Phiên bản: V9.6.2.0.NDFMIFD (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.4 GB Link: Server 1 – Server 2   Firmware: ugglite_global_images_V9.6.2.0.NDFMIFD_20180808.0000.00_7.1_global_799ea6c13e.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.NDFMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.9 GB Link: Server 1 – Server 2 – […]

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A Prime

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Redmi Note 5A Prime file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMNote5AGlobal_V9.6.2.0.NDKMIFD_e88768956b_7.1.zip | OTA Update Phiên bản: V9.6.2.0.NDKMIFD (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.4 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: ugg_global_images_V9.6.2.0.NDKMIFD_20180808.0000.00_7.1_global_3f3d1e2717.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.NDKMIFD | Global Stable Dung lượng: 2 GB Link: Server 1 – Server […]

Rom Global Xiaomi Redmi S2 | Y2 MIUI 10

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Redmi S2 | Y2 MIUI 10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_HMS2Global_V10.0.8.0.OEFMIFH_548844a78c_8.1.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.8.0.OEFMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.3 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: ysl_global_images_V10.0.1.0.OEFMIFH_20180829.0000.00_8.1_global_fb185a4220.tgz Phiên bản: V10.0.1.0.OEFMIFH | Global Stable Dung lượng: 2.2 GB Link: Server […]

Rom Global Xiaomi Mi 4 MIUI 9

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi 4 MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI3WMI4WGlobal_V9.5.7.0.MXDMIFA_df826857ee_6.0.zip | OTA Update Phiên bản: V9.5.7.0.MXDMIFA (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 800 MB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: cancro_global_images_V9.5.7.0.MXDMIFA_20180815.0000.00_6.0_global_bbfc0f3951.tgz Phiên bản: V9.5.7.0.MXDMIFA | Global Stable Dung lượng: 1.2 GB Link: Server 1 – Server […]

Rom Global Xiaomi Mi 5 MIUI 10

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi 5 MIUI 10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI5Global_V10.0.1.0.OAAMIFH_5d78eeb0ae_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.1.0.OAAMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: gemini_global_images_V9.6.2.0.OAAMIFD_20180801.0000.00_8.0_global_8f2f58386e.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.OAAMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server […]

Rom Global Xiaomi Mi 5S MIUI 9

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi 5S MIUI 9 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI5SGlobal_V10.1.1.0.NAGMIFI_691a2ec0ca_7.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.1.1.0.NAGMIFI (MIUI9) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2   Firmware: capricorn_global_images_V9.6.1.0.NAGMIFD_20180608.0000.00_7.0_global_39ae07c258.tgz Phiên bản: V9.6.1.0.NAGMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.6 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Rom Global Xiaomi Mi 5S Plus MIUI 10

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi 5S Plus MIUI 10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI5SPlusGlobal_V10.1.1.0.NBGMIFI_e19c525823_7.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.1.1.0.NBGMIFI (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.5 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: natrium_global_images_V9.6.2.0.NBGMIFD_20180612.0000.00_7.0_global_0660530d00.tgz Phiên bản: V9.6.2.0.NBGMIFD | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – […]

Rom Global Xiaomi Mi 6 MIUI10

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi 6 MIUI10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI6Global_V10.0.1.0.OCAMIFH_1f4296c44e_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.1.0.OCAMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: sagit_global_images_V9.5.8.0.OCAMIFA_20180606.0000.00_8.0_global_4be58ab2ed.tgz Phiên bản: V9.5.8.0.OCAMIFA | Global Stable Dung lượng: 2.2 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Rom Global Xiaomi Mi 8 MIUI10

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi 8 MIUI10 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MI8Global_V10.0.2.0.OEAMIFH_f1b5f34c66_8.1.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.2.0.OEAMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: dipper_global_images_V9.5.13.0.OEAMIFA_20180714.0000.00_8.1_global_819f729f1b.tgz Phiên bản: V9.5.13.0.OEAMIFA | Global Stable Dung lượng: 2.4 GB Link: Server 1 – Server 2 […]

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2 file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MIMIX2Global_V10.0.2.0.ODEMIFH_4766e733e7_8.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.2.0.ODEMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.7 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: chiron_global_images_V9.6.1.0.ODEMIFD_20180612.0000.00_8.0_global_d8feaf2017.tgz Phiên bản: V9.6.1.0.ODEMIFD | Global Stable Dung lượng: 2.2 GB Link: Server 1 – Server 2 – […]

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2S

Rom Xiaomi

Rom Global Xiaomi Mi Mix 2S file stock của hãng, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download: Firmware: miui_MIMIX2SGlobal_V10.0.6.0.PDGMIFH_7c89818336_9.0.zip | OTA Update Phiên bản: V10.0.6.0.PDGMIFH (MIUI10) | Global Stable Dung lượng: 1.8 GB Link: Server 1 – Server 2 – Server 3   Firmware: polaris_global_images_V9.6.4.0.ODGMIFD_20180725.0000.00_8.0_global_c3654091ff.tgz Phiên bản: V9.6.4.0.ODGMIFD | Global Stable Dung lượng: 2.1 GB Link: Server 1 – Server 2 […]