Quy định sử dụng

Xin các bạn hãy tôn trọng công sức của tụi mình. Nó giống như việc bên mình bỏ ra công sức, kinh phí duy trì web, duy trì host lưu file, nhiều file bên mình mua thêm để phục vụ các bạn và mỗi năm các bạn chi 100k để mời nước tụi mình vậy.

  • Không chia sẻ tài khoản.
  • Không leech nguồn.
  • Không chia sẻ mật khẩu file lên các web khác.

*Xem thêm: