File Combination Samsung S4 SM-I9505 / SM-I9506

File Combination Samsung S4 SM-I9505 / SM-I9506 (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAJP_I9506XXUANG2_FAJP.zip COMBINATION_FAJP_I9505XXXUAMD3.zip *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung S4 SM-I9500

File Combination Samsung S4 SM-I9500 (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAJP_I9500XXUFNL2.zip *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung S10+ SM-G975J

File Combination Samsung S10+ SM-G975J (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAC_FA90_G975JOMU1ASI1.zip *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung S5 SM-G900T

File Combination Samsung S5 SM-G900T (Factory_SW) Download: COMBINATION_TMB_FA44_G900T3UVS3GPH1.zip *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Note 10 5G SM-N976X

File Combination Samsung Note 10 5G SM-N976X (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAC_FA90_N976XCZCU1ASJ1.zip *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung A10e SM-A102W

File Combination Samsung A10e SM-A102W (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAC_FA90_A102WVLU1ASI2.rar *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung A30s SM-A307FN

File Combination Samsung A30s SM-A307FN (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAC_FA90_A307FNXXU1ASHC.rar *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Watch SM-R835U

File Combination Samsung Watch SM-R835U (Factory_SW) Download: COMBINATION-FT40_R835USQU1ASI2.rar *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Note 10+ SM-N9750

File Combination Samsung Note 10+ SM-N9750 (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAC_FA90_N9750ZHU1ASH2.rar | AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung A9S SM-A9200

File Combination Samsung A9S SM-A9200 (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAC_FA80_A9200ZCU2ASH1.rar *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Core Prime SM-G360T/T1

File Combination Samsung Core Prime SM-G360T/T1 (Factory_SW). Download: COMBINATION_TMB_FA51_G360TUVU1AOF1.rar | AFH – Mshare *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung Galaxy J3 Sky SM-J320VL

File Combination Samsung Galaxy J3 Sky SM-J320VL (Factory_SW). Download: COMBINATION_TFN_FA60_S320VLUDU3AQF1.rar | AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J7 SM-J730K

File Combination Samsung J7 SM-J730K (Factory_SW). Download: COMBINATION_KTC_FA70_J730KKKU2ARF1.rar | AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Tab A 2019 SM-P200

File Combination Samsung Tab A 2019 SM-P200 (Factory_SW). Download: COMBINATION_FAC_FA90_P200ZCU1ASG1.rar | AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung Tab 3 10.1 SM-P5220

File Combination Samsung Tab 3 10.1 SM-P5220 (Factory_SW) Download: COMBINATION_FAJP_P5220XXUAMK1.zip *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Note 10 Pro 5G SM-N976V

File Combination Samsung Note 10 Pro 5G SM-N976V (Factory_SW). Download: COMBINATION_FAC_FA90_N976VUVRU1ASH2.rar | AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S4 Mini GT-I9195I

File Combination Samsung S4 Mini GT-I9195I (Factory_SW) Download: COMBINATION_OXA_FA44_I9195IXXU1AOB1.zip *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Tab S6 SM-T860C

File Combination Samsung Tab S6 SM-T860C (Factory_SW). Download: COMBINATION_FAC_FA90_T860CXXU1ASG8.rar | AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung Core Prime SM-S820L

File Combination Samsung Core Prime SM-S820L (Factory_SW). Download: COMBINATION_TFN_FA44_S820LUDU4AOI1.rar | AFH *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn liền,…

Xem chi tiết

File Combination Samsung A20 SM-A205YN

File Combination Samsung A20 SM-A205YN (Factory_SW). Download: COMBINATION_FAC_FA90_A205YNDVU2ASG2.rar | AFH – Mshare *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, nó hoàn toàn không phải là file dạng mì ăn […]

Xem chi tiết