File Combination Samsung S7 Active G891A AT&T

File Combination Samsung S7 Active G891A AT&T (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_FA60_G891AUCU4ARL1_CL8026246_QB20892645_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5 Dung lượng: 670 MB BIT: U4 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J5 2017 SM-J530S

File Combination Samsung J5 2017 SM-J530S (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_SKC_FA70_J530SKSU2ARF2_SKC_CL12163339_QB17618184_REV00_user_mid_noship.tar Dung lượng: 520 MB BIT: U2 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S6 EDGE+ G928P

File Combination Samsung Galaxy S6 EDGE+ G928P (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_FA51_G928PVPU3APJ1_CL6509480_QB11165479_REV00_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 1.9 GB BIT: U3 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S6 EDGE+ G928A

File Combination Samsung Galaxy S6 EDGE+ SM-G928A (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_FA51_G928AUCU5ARA1_CL6053901_QB16472483_REV00_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 1.7 GB BIT: U5 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J7 2018 J737R4

File Combination Samsung Galaxy J7 2018 USA SM-J737R4 (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_FAC_FA80_J737R4TYU2ARK2_FACFAC_CL14849921_QB20784138_REV00_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 1 GB BIT: U2 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J3 2017 J330L

File Combination Samsung J3 2017 Hàn SM-J330L (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_LUC_FA70_J330LKLU1ARE3_LUCFAC_CL12105159_QB14685406_REV00_user_mid_noship.tar Dung lượng: 1 GB BIT: U1 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J3 Emerge J327A / J327AZ / J326AZ

File Combination Samsung J3 Emerge J327A / J327AZ / J326AZ (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_ATT_FA70_J327AUCU3ARK1_ATTFAC_CL10863699_QB20508482_REV00_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 1 GB BIT: U3 Link: Google Drive – Mshare – Mega *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung Tab Active 2 T390

File Combination Samsung Galaxy Tab Active 2 SM-T390 (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_OXA_FA71_T390XXU3ARG2_OXAFAC_CL12411492_QB18982474_REV00_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 1.2 GB BIT: U3 Link: Server 1 – Server 2 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung A6 2018 A600U

File Combination Samsung Galaxy A6 2018 SM-A600U (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_FAC_FA80_A600UUEU1ARK1_FACFAC_CL14455271_QB20445981_REV00_user_mid_noship Dung lượng: 2.2 GB BIT: U1 Link: Server 1 – Server 2 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung A3 (2016) A310M

File Combination Samsung Galaxy A3 (2016) SM-A310M (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_FAC_FA51_A310MUBU3ARK1_FAC3ARK1_CL6964464_QB20389179_REV00_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 1 GB BIT: U3 Link: Server 1 – Server 2 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S6 EDGE SC-04G

File Combination Samsung Galaxy S6 EDGE Docomo (Nhật) SC-04G  (Factory_SW) Download: Tên file: COMBINATION_DCM_FA50_SC04GOMU1AOG1_DCM1AOG1_CL5306803_QB5641955_REV02_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 966 MB BIT: U1 Link: Server 1 – Server 2 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J3 Verizon J337V – J337VP

File Combination Samsung Galaxy J3 Verizon J337V – J337VP (Factory_SW) Download: Link: Google Drive – Mshare – Android Host – Google Drive 2 Tên file: COMBINATION_FAC_FA80_J337VVRU2ARK1_FACFAC_CL13704061_QB20688444_REV00_user_mid_noship.tar.md5 Dung lượng: 1.5 GB BIT: U2 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J2 Prime G532M

File Combination Samsung Galaxy J2 Prime SM-G532M (Factory_SW) Download: Link: Google Drive – Mshare – Google Drive 2 Tên file: COMBINATION_UUB_FA60_G532MUBU1APJ1_UUB1APJ1.rar Dung lượng: 501 MB BIT: U1 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung J7 Star (Tmobile) J737T

File Combination Samsung Galaxy J7 Star (Tmobile) SM-J737T (Factory_SW) Download: Link: Google Drive – Mshare – Google Drive 2 Tên file: COMBINATION_FAC_FA80_J737TUVU3ARK1.rar Dung lượng: 496 MB BIT: U3 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S7 G9300

File Combination Samsung S7 Duos SM-G9300 (Factory_SW) Download: Link: Google Drive – Mshare – Google Drive 2 Tên file: COMBINATION_FA60_G9300ZCU2AQB1_CL7773580_QB12721021_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5 Dung lượng: 2.1 GB BIT: U2 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S7 Verizon G930V

File Combination Samsung S7 Verizon G930V (Factory_SW) Download: Link: Google Drive – Mshare – Google Drive 2 Tên file: COMBINATION_FA60_G930VVRU2APL2_CL7396706_QB11871925_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5 Dung lượng: 2 GB BIT: U2 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S7 TMobile G930T

File Combination Samsung S7 TMobile G930T (Factory_SW) Download: Link: Google Drive – Mshare – Google Drive 2 Tên file: COMBINATION_FA60_G930TUVU4API4_CL7396706_QB10902999_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar.md5 Dung lượng: 2 GB BIT: U4 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account […]

Xem chi tiết

File Combination Samsung S7 G930R7

File Combination Samsung S7 G930R7 (Factory_SW) Download: Link: Google Drive – Mshare – Google Drive 2 Tên file: COMBINATION_FA60_G930R7EU4ARA1_CL7996765_QB16337454_REV02_user_mid_noship_MULTI_CERT.tar Dung lượng: 2 GB BIT: U4 *Lưu ý: File Combination là firmware của hãng dùng để test các chức năng của máy, nó thường đc dùng như công cụ để hỗ trợ bật USB Debugging, repair imei, bypass account google, downgrade, […]

Xem chi tiết