Rom stock Advan S50 4G unbrick cứu máy

Rom stock Advan S50 4G unbrick flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: SC9850KL_G55A_360OS_8.1_S50_4G_SL508_V1.0_20180614_OE.rar | Mshare – Mega Tool Flash: YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB – Update Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update) ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip […]

Xem chi tiết

Rom stock Advan S5E NXT unbrick cứu máy

Rom stock Advan S5E NXT flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: OOS_TCS5056A_ADVAN_S5E_NXT_V1.6_20180321(B1+B5).rar | Mshare – Mega Tool Flash: YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB – Update Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update) ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum […]

Xem chi tiết

Rom stock Advan S5E 4GS unbrick cứu máy

Rom stock Advan S5E 4GS flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: 9832_K28D_360_7.0_S5E_4GS_BIMA_LF5041_V1.0_20170705.rar | Mshare – Mega ADVAN_5060_7.0.011.P1.1807261813.5060.RWTX_ADVAN_5060_OE.CPB.rar | Mshare – Mega ADVAN_5060_7.0.019.P1.1808270940.5060.RWTX_ADVAN_5060_OE.CPB.rar | Mshare – Mega ADVAN_5060_7.0.083.P1.1803071552.S5E4GS.RWTX_ADVAN_S5E4GS_OE.CPB.rar | Mshare – Mega k28d_S5E4GS Kingston flash does not boot repair tool.rar | Mshare – Mega Tool Flash: YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB […]

Xem chi tiết

Rom stock Advan I7U & I7 Lite unbrick cứu máy

Rom stock Advan I7U & I7 Lite flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: I7U: SC9850_i7U_360_7.0_SL719A_V1.0_20180510_OE.CPB.rar | Mshare – Mega I7 Lite: SC9850_i7U_360_7.0_SL719A_V1.0_20180510_OE.CPB.rar | share – Mega Tool Flash: YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB – Update

Xem chi tiết

Rom stock Advan I7D SC9832 CPB & PAC unbrick cứu máy

Rom stock Advan I7D SC9832 CPB & PAC flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: ADVAN_I7D_6.0.079.P1.1709131545.I7D.RWTX_ADVAN_I7D_OE_PAC.rar | Mshare – Mega i7D_Active_SC9832_K710A_360_6.0_I7D_SL716_V1.1_20180207_OE.CPB.rar | Mshare – Mega SC9832_K710A_360_6.0_I7D_BIMA_SL716_V1.1_20180207_OE.rar | Mshare – Mega Tool Flash: YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB – Update ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom […]

Xem chi tiết

Rom stock Advan I7A MT6735 unbrick cứu máy

Rom stock Advan I7A MT6735 flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: ADVAN_CTS_i7A_S9720_V11_EMMC_FW_BOOTIMG_MT6735_M0_V2.39.1.rar | Mshare – Mega i7A_BIMA_S9720B_MT8735M_9710_V4_MT6735_M0_V2.39.1.rar | Mshare – Mega i7A_BIMA_S9720B_MT8735M_9710_V6_MT6735_M0_V2.39.1.rar | Mshare – Mega Tool Flash: YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB – Update Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến […]

Xem chi tiết

Rom stock Advan I7 MT6735 unbrick cứu máy

Rom stock Advan I7 MT6735 flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: i7_S9701_MT8735M_S9706_V19_MT6735_L1.rar | Mshare – Mega i7_S9701C_MT8735M_S9706_V16_MT6735_M0_V2.39.1.rar | Mshare – Mega i7_S9701C_MT8735M_S9706_V19_MT6735_M0_V2.39.1.rar | Mshare – Mega Tool Flash: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất (Update)

Xem chi tiết

Rom stock Advan S6 I55D unbrick cứu máy

Rom stock Advan S6 I55D flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: ADVAN_i55D_7.0.010.P1.180614161516.5530A.RWTX_ADVAN_5530A_OE.CPB.rar | Mshare – Mega ADVAN_i55D_7.0.011.P1.180518153022.5530.RWTX_ADVAN_LF5530_OE.CPB.rar | Mshare – Mega Tool Flash: YGDP Tool – Công cụ flash rom CPB – Update

Xem chi tiết

Rom stock Advan I5E MTK & SPD unbrick cứu máy

Rom stock Advan I5E MTK & SPD flash qua tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: MTK: MTK6737_Y34B_OOS_6.0_i5E_TCK5050B_GT5688_NB_V2.0_171204.rar | Mshare – Mega MTK6737_Y34B_OOS_6.0_i5E_TCK5050B_GT5688_NB_V2.0_180314.rar | Mshare – Mega MTK6737_Y34B_OOS_6.0_i5E_TCK5050B_GT5688_V1.0_171121.rar | Mshare – Mega SPD: SC9832_OOS_TCS5050A_Advan_i5E_V0.3_20180404.rar | Mshare – Mega SC9832_OOS_TCS5050A_i5E_f22_xx08_4p4v_V0.5_20170712(B3+B8.rar | Mshare – Mega SC9832_OOS_TCS5050A_i5E_f22_xx08_4p4v_V0.5_20180404.rar | Mshare – Mega Tool Flash: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum […]

Xem chi tiết