Rom FPT X50 Android 7.0 mới nhất file PAC

Rom stock FPT X50 Android 7.0 mới nhất file PAC flash bằng tool, unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, mã bảo mật… Download: Firmware: FPT-X50_7731C_FS259_HN_H5004D_FPT_64x8_V01_20170830_1641.rar ( Android 7.0 ) 7731C_FS259_HN_H5004D_FPT_64x8_V01_20170830_1641- sp7731c_fs259_project-user 7.0 NRD90M 7731C_FS259_HN_H5004D_FPT_64x8_V01_64X8_GPS_PLS_2SIM_20170830_1641_7.0 Size: 965 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: FPT-X50_CSTool_spd_7731C_EMMC_FPT X50_Android6.0_HN_H5004_32x4_G4W18_fwvga_V06.rar ( Android 6.0 ) Size: 523 MB Link: Google […]

Xem chi tiết

Rom FPT X508 Lite Android 6.0 SP7731 file pac

Rom stock FPT X508 Lite SP7731 file Pac stock flash qua tool, fix lỗi phần mềm, xóa mã bảo vệ, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: FPT X508 Lite SP77316.0 fix full ok.rar Size: 569 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: FPT-X508-Lite-PAC-SP7731CEA-6.0_PAC.rar Size: 581 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: SP7731CEA_PAC_c7359_fwvga_lm_6.0_C7359_C5E_FPT_X508_Lite_648_FWVGA_Band1_V01.02B08_FPT_X508_Lite.pac.rar Size: 581 MB Link: […]

Xem chi tiết

Rom FPT X403 SP7731L file pac treo logo, mã bảo vệ

Rom FPT X403 SP7731L file Pac stock flash qua tool, fix lỗi phần mềm, xóa mã bảo vệ, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: X403 SP7731L_C22_3204_GYT_NV160414.rar Size: 352 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Rom FPT X403 SC7731 File Bin Read Miracle Những lưu ý an toàn khi flash rom máy China

Xem chi tiết

Rom FPT X502 File PAC Treo logo, Mã bảo vệ Ok

Rom FPT X502 file Pac stock flash qua tool, fix lỗi phần mềm, xóa mã bảo vệ, treo logo, unbrick cứu máy… Download: Firmware: H658_M1BOM_FPT_X502_V0.1_20151103_PAC.rar Size: 332 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Rom Stock FPT X502 SC7731 File Bin Full Miracle Những lưu ý an toàn khi flash rom máy China

Xem chi tiết

Rom FPT Life 5 MT6572 Flashtool

Rom FPT Life 5 MT6572  file flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, data nvram repair imei, fix lỗi phần mềm khác.. Download: Firmware: MT6572_FPT_Life 5_ALPS.JB3.MP.V1.6_20160221_201830.rar Size: 297 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: MTK6572_FPT Life 5 Unbrick.rar Size: 315 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý […]

Xem chi tiết

Rom FPT F60 4.2.2 MT6572 flashtool

Rom FPT F60 4.2.2 MT6572 stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: Firmware: FPT F60_4.2.2_MT6572_Flashtool.rar Size: 198 MB Link: Google Drive – Mega Pass: File Info: Chip : MTK Chip Details : MT6572 Software Version : FPT_F60_01.03 Android Version : 4.2.2 GSM Base Band : […]

Xem chi tiết