Rom Infocus M2 stock firmware + Tool

Rom Infocus M2 stock firmware + Tool fix lỗi phần mềm, treo logo, virus.. Download: Infocus_M2_3G_G10-020F-0-00WW-A02.rar Dung lượng: 989 MB Link: Google Drive – Mega   M2_4G_LSO-2340-0-00WW-A03.rar Dung lượng: 1GB Link: Google Drive – Mega   Infocus_M2_LSO-2310-0-00WW-A02-update.rar Dung lượng: 928 MB Link: Google Drive – Mega   M2_Plus_LSO-2310-0-00WW-A02-2270-0-00WW-A02-update.rar Dung lượng: 928 MB Link: Google Drive […]

Xem chi tiết

Rom Infocus IN815 stock firmware

Rom Infocus IN815 up qua thẻ nhớ, fix lỗi phần mềm, treo logo, virus.. Download: Infocus_IN815_VK3-5200-0-00WW-A02-5180-0-00WW-A03-update.rar Dung lượng: 198 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn: – Giải nén, copy file update.zip vào thẻ nhớ, reboot vào recovery gốc của máy và tiến hành flash. Pass: romviet.com_20042018_sg

Xem chi tiết

Rom Infocus IN810 stock firmware

Rom Infocus IN810 up qua thẻ nhớ, fix lỗi phần mềm, treo logo, virus.. Download: Infocus_IN810_VKY-5200-0-15WW-A02-5180-0-15WW-A03-update.rar Dung lượng: 198 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn: – Giải nén, copy file update.zip vào thẻ nhớ, reboot vào recovery gốc của máy và tiến hành flash. Pass: romviet.com_20042018_sg

Xem chi tiết

Rom Infocus IN610 stock firmware

Rom Infocus IN610 stock firmware up qua thẻ nhớ, fix lỗi phần mềm, treo logo, virus.. Download: Infocus_IN610_MG2-039J-0-5013-A07-039G-0-5013-A01-update.rar Dung lượng: 106 MB Link: Google Drive – Mega Hướng dẫn: – Giải nén, copy file update.zip vào thẻ nhớ, reboot vào recovery gốc của máy và tiến hành flash. Pass: romviet.com_20042018_sg

Xem chi tiết