Rom ITEL 1351 4.1.2 stock firmware

Rom ITEL 1351 4.1.2 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1351_4.1.2.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1351E 7710 4.1.2 stock firmware

Rom ITEL 1351E 7710 4.1.2 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1351E_7710_4.1.2_C913W_AITAI_1351_en_v09.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1353 stock firmware

Rom ITEL 1353 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1353_GC948_20150130.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1400 T268 stock firmware

Rom ITEL 1400 T268 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1400_T268_20131216_E1_OGS_0.3.0.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1401 4.1.2 stock firmware

Rom ITEL 1401 4.1.2 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1401_4.1.2.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1402 T188 stock firmware

Rom ITEL 1402 T188 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1402_T188_20140426_A1_0.0.5.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1403 H608 stock firmware

Rom ITEL 1403 H608 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1403_H608_20141113_B1_0.0.1.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1403 Plus 4.4 stock firmware

Rom ITEL 1403 Plus 4.4 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1403_Plus_4.4.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1404 W400 stock firmware

Rom ITEL 1404 W400 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1404_W400_20141211.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1451 stock firmware

Rom ITEL 1451 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1451_H398_20140416_A5_GG_0.0.7_4.1.2.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1452 4.4 stock firmware

Rom ITEL 1452 4.4 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1452_4.4.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1453 7715 4.4.2 stock firmware

Rom ITEL 1453 7715 4.4.2 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1453_7715_4.4.2.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1500 stock firmware

Rom ITEL 1500 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1500_4.2.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1501 4.4 stock firmware

Rom ITEL 1501 4.4 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1501_4.4.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1502 4.4 stock firmware

Rom ITEL 1502 4.4 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1502_4.4.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1503 4.4 stock firmware

Rom ITEL 1503 4.4 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1503_4.4.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom ITEL 1701 V600 stock firmware

Rom ITEL 1701 V600 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: ITEL_1701_V600_20150303.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết