Rom iTel P51 MT6580 V033 7.0 flashtool

Rom iTel P51 MT6580 V033 7.0 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_P51_MT6580_V033_7.0.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom Itel It1518 MT6737M 6.0 stock firmware flashtool

Rom Itel It1518 MT6737M 6.0 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_It1518_MT6737M_WQ500T_6.0_IN_20161229.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom Itel A41 U268 6.0 V011 stock firmware flashtool

Rom Itel A41 U268 6.0 V011 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_A41_U268_6.0_IN_V011_20170421.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom Itel A41 Plus U268P 6.0 V003 stock firmware flashtool

Rom Itel A41 Plus U268P 6.0 V003 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_A41_Plus_U268P_6.0_IN_V003_20170330.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom Itel 1355 5.1 stock firmware flashtool

Rom Itel 1355 5.1 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_1355_20160723_5.1.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Itel IT5020 G183 stock firmware

Rom Itel IT5020 G183 stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Tại đây *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Itel IT2180 DL183 stock firmware

Rom Itel IT2180 DL183 stock firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Tải về *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom Itel IT2130 DL183 stock firmware

Rom Itel IT2130 DL183 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_IT2130_DL183_IN_20160612.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Itel IT5622 UL243 stock firmware

Rom Itel IT5622 UL243 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_IT5622_UL243_IN_20160705.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Itel IT1508 C160I stock firmware

Rom Itel IT1508 C160I stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_IT1508_C160I_IN_20160629.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Itel IT1410 stock firmware

Rom Itel IT1410 stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, xóa mã bảo mật,… Download: Itel_IT1410_H721_D1_KK_IN_2016050.zip *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết