Rom LeTV X500 MT6795 Android 5.0.2 tiếng Việt flashtool

Rom LeTV X500 MTK6795 Android 5.0.2 tiếng Việt flash tool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, mã bảo mật, unbrick… Download: Firmware: MT6795_Letv X500_Full Tieng Viet_Android5.0.2_DBXCNOP5500811172S release-keys.rar Size: 675 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý An Toàn Khi Flash Rom Máy China

Xem chi tiết

Rom gốc LeTV LeEco Le Pro 3 X720 (OTA Firmware)

Rom LeTV LeEco Le Pro 3 X720 file  OTA stock firmware fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, mã bảo mật, unbrick… Download: Firmware: LETV_X720_LE_ZL1_LEX720-CN-FN-WAXCNFN5902012312S-5.9.020SLE_ZL1_LEX720-CN-FN-WAXCNFN5902012312S-5.9.020S.rar Size: 1.9 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý An Toàn Khi Flash Rom Máy China

Xem chi tiết

Rom LeTV X600 MT6795 Flashtool + OTA

Rom gốc LeTV X600 MTK6795 Flashtool + OTA file stock firmware fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, mã bảo mật, unbrick… Download: Firmware: LeTV_X600_Flashtool_OTA.rar LeTV_S1_x600_5.0.002SFT FULL_X600_X600-CN-OP-ABXCNOP5801507012S-5.8.015S.zip Size: 2.1 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý An Toàn Khi Flash Rom Máy China

Xem chi tiết