Rom Mobiistar Lai Yuna C MT6580 flashtool

Rom gốc Mobiistar Lai Yuna C MTK6580 file flashtool fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: Mobiistar_LAI_Yuna_C_V1.9.rar Link dự phòng Pass: *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar prime 508 MT6592 flashtool

Rom stock Mobiistar prime 508 MT6592 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Bản 1G: https://romviet.com/rom-mobiistar-prime-508-ban-1g-fix-lcd/ Bản 2G: https://romviet.com/rom-mobiistar-prime-508-ban-2g-mt6592/ Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar Tab One MT6582 Flashtool

Rom Mobiistar Tab One MT6582 Flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: firmware Mobiistar Tab One.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar LAI 504C 4G 8G MT6582 Flashtool

Rom stock Mobiistar LAI 504C MT6582 Flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Bản 4G MBS Lai 504c V13 4GB.rar Link tải dự phòng Bản 8G mobiistar_LAI-504C_8GB_v005.rar – Link dự phòng MT6582_MBS 504C 8Gb Repair OK.rar – Link dự phòng MT6582_mobiistar LAI 504c_Flashtools_8GB_V007.rar – Link dự phòng Pass: *Xem thêm: Sp flashtool – Tool […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar LAI Yuki MT6580 Flashtool

Rom stock Mobiistar LAI Yuki MT6580 Flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: mobiistar_LAI_Yuki_v2.05.rar Link dự phòng Pass: *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar LAI Yuna S MT6580 flashtool

Rom stock Mobiistar LAI Yuna S MT6580 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: mobiistar_LAI_YUNA_S_v2.04_06082016.rar Link dự phòng Pass: *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar Lai Yollo Android 5.1 MT6735 flashtool

Rom stock Mobistar Lai Yollo Amdroid 5.1 MTK6735 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: MT6735_mobiistar_LAI_YOLLO_Android5.1_20150916_V08.rar Link tải dự phòng Pass: *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar Prime X MTK6592 flashtool

Rom stock Mobiistar prime X MTK6592 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: firmware Mobiistar prime X.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar Kool MT6572 flashtool

Rom stock Mobiistar Kool MT6572 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Firmware Mobiistar Kool.zip Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết hợp […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar LAI Z1 MT6572 flashtool

Rom stock Mobiistar LAI Z1 MT6572 flashtool unbrick fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Firmware: MOBIISTAR LAI Z1_MT6572.rar Link: Google Drive – Mega Firmware: mobiistar_LAI_Z1_V2.08_20161013.rar Link: Google Drive Pass: *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar Lai Yuna 1 MT6580 flashtool

Rom Mobiistar Lai Yuna 1 MT6580 stock firmware flashtool fix treo logo , virus, mã bảo vệ, unbrick, fix lỗi phần mềm khác… Download: Mobiistar Lai YUNA 1-MT6580.rar Mobiistar_LAI_YUNA_1_V07.rar – Mega Mobiistar_LAI_YUNA_1_V08_522AS.rar – Mega Pass: *Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim […]

Xem chi tiết

Rom Mobiistar Touch Bean 402C MT6572 unbrick fix LCD

Rom gốc Mobiistar Touch Bean 402C MTK6572 file flashtool unbrick cứu máy, fix lỗi LCD, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: MBS-BEAN_402c_STOCK_1GB_V009.rar – link dự phòng Mobiistar_402c SW V13 New LCD.rar – link dự phòng mobiistar_bean_402c_v11.rar – link dự phòng Pass: *Xem thêm: Sp flashtool – Tool flash rom chip MediaTek phổ biến nhất

Xem chi tiết