Rom Samsung S20 Ultra SM-G9880 Android 10 full file

Rom Samsung S20 Ultra SM-G9880 Android 10 full file fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy, nâng cấp… Download: G9880ZCU1ATCH_G9880OZL1ATCH_CHC_Android_10_Full.rar G9880ZHU1ATCH_G9880OZS1ATCH_BRI_Android_10_Full.rar G9880ZHU1ATCH_G9880OZS1ATCH_TGY_Android_10_Full.rar Tool: Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên

Xem chi tiết

Rom Samsung S9 Plus SM-G965F Android 10 full file

Rom Samsung S9 Plus SM-G965F Android 10 full file fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy, nâng cấp… Download: G965FXXS7DTB5_G965FOVF7DTAA_VOD_Android_10_Full.rar G965FXXS7DTB5_G965FOXM7DTA5_XXV_Android_10_Full.rar G965FXXU7DTAA_G965FOXM7DTB1_XTC_Android_10_Full.rar Tool: Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên

Xem chi tiết

Rom Samsung S20 Ultra SM-G988U Android 10 full file

Rom Samsung S20 Ultra SM-G988U Android 10 full file fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy, nâng cấp… Download: G988USQU1ATCH_G988UOYN1ATCH_SPR_Android_10_Full.rar G988USQU1ATCH_G988UOYN1ATCH_USC_Android_10_Full.rar G988USQU1ATBN_G988UOYN1ATBN_TMB_Android_10_Full.rar Tool: Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên

Xem chi tiết

Rom Samsung S20 Ultra SM-G988U1 Android 10 full file

Rom Samsung S20 Ultra SM-G988U1 Android 10 full file fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy, nâng cấp… Download: G988U1UEU1ATCH_G988U1OYM1ATCH_ATT_Android_10_Full.rar G988U1UEU1ATCH_G988U1OYM1ATCH_SPR_Android_10_Full.rar G988U1UEU1ATCH_G988U1OYM1ATCH_USC_Android_10_Full.rar G988U1UEU1ATCH_G988U1OYM1ATCH_VZW_Android_10_Full.rar G988U1UEU1ATCH_G988U1OYM1ATCH_XAA_Android_10_Full.rar Tool: Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên

Xem chi tiết