Rom samsung S7560 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung S7560 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: Amanat_XXV-S7560XXAMJ2-20131119120549.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào chế độ download mode của Samsung, kết nối […]

Xem chi tiết

Rom samsung S5670 2.3.6 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung S5670 2.3.6 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: GALAXY Fit S5670 2.3.6 S5670DXKT7_S5670OLBKT7_XXV.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào chế độ download […]

Xem chi tiết

Rom samsung S5560 2.3.6 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung S5560 2.3.6 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: galaxy GIO S5560 2.3.6 S5660DXKT8_S5660OLBKT8_XXV.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào chế độ download […]

Xem chi tiết