Rom Samsung A50 SM-A505N Android 9.0 full file

Rom Samsung A50 SM-A505N Android 9.0 full file cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: A505NKSU1ASF1_A505NOKR1ASF1_KOO_9.0_Full.rar | AFH – Mshare A505NKSU1ASF1_A505NOKR1ASF1_KTC_9.0_Full.rar | AFH – Mshare A505NKSU1ASF1_A505NOKR1ASF1_LUC_9.0_Full.rar | AFH – Mshare A505NKSU1ASF1_A505NOKR1ASF1_SKC_9.0_Full.rar | AFH – Mshare Tool: Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên

Xem chi tiết

Rom Samsung A9 Pro SM-G887N Android 9.0 full file

Rom Samsung A9 Pro SM-G887N Android 9.0 full file cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: G887NKSU1BSE2_G887NOKR1BSE2_KOO_9.0_Full.rar | AFH – Mshare G887NKSU1BSE2_G887NOKR1BSE2_KTC_9.0_Full.rar | AFH – Mshare G887NKSU1BSE2_G887NOKR1BSE2_LUC_9.0_Full.rar | AFH – Mshare G887NKSU1BSE2_G887NOKR1BSE2_SKC_9.0_Full.rar | AFH – Mshare Tool: Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên

Xem chi tiết