Rom Vivo Y81, Y81i, Y81 ODM (1808) PD1732F – PD1732CF

Rom Vivo Y81, Y81i, Y81 ODM (1808) PD1732F – PD1732CF unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, nâng cấp… Download Firmware: PD1732F_EX_A_2.3.4_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH PD1732CF_EX_A_1.14.1-update-full_1564540700.rar | AFH PD1732F_EX_A_2.3.3-update-full_1560238955.rar | AFH – Mshare PD1732CF_EX_A_1.11.1_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar | AFH – Mshare PD1732F_EX_A_2.3.3_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare

Xem chi tiết

Rom Vivo Y91C (PD1818HF) cứu máy, fix lỗi phần mềm

Rom Vivo Y91C (PD1818HF) cứu máy fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: PD1818HF_EX_A_1.9.13_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818HF_EX_A_1.8.6_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818HF_EX_A_1.9.7_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818HF_EX_A_1.9.9_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare

Xem chi tiết

Rom Vivo Y17 1902 (PD1901F) unbrick, xóa mật khẩu

Rom Vivo Y17 1902 (PD1901F) unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình, fix lỗi phần mềm, treo logo,… Download Firmware: PD1901F_EX_A_1.15.1-update-full_1565234135.rar | AFH – Mshare PD1901F_EX_A_1.14.4_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.tar.gz | AFH – Mshare PD1901F_EX_A_1.13.3_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFH – Mshare PD1901F_EX_A_1.12.4_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | AFH – Mshare PD1901F_EX_A_1.7.21_vivo_mtk_alps-release-p0.mp3-pre3_mtk6771.rar | Mshare – AFH

Xem chi tiết

Rom Vivo Y91 / Y91i / Y93 PD1818CF/GF/DF unbrick

Rom Vivo Y91 / Y91i / Y93 PD1818CF/GF/DF unbrick cứu máy, treo logo, xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm,.. Download Firmware: PD1818CF_EX_A_1.9.15-update-full_1558509626.zip | AFH PD1818CF_EX_A_1.10.2_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818CF_EX_A_1.9.12_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818CF_EX_A_1.10.1_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818CF_EX_A_1.8.0_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | Mshare – AFH PD1818CF_EX_A_1.9.2_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | Mshare – AFH PD1818CF_EX_A_1.7.11_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.tar.rar | Google Drive – Mshare PD1818GF_EX_A_1.5.12_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.tar.rar | Google […]

Xem chi tiết