Rom Vivo Y55 Y55L (PD1613F) Unbrick, treo logo, mật khẩu

Rom stock Vivo Y55 Y55L (PD1613F) Unbrick, treo logo, xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm…. Download: OTA Firmware: PD1613F_EX_A_1.18.0-update-full.rar Size: 1.5 GB Link: Google Drive – Mega Fastboot Firmware: PD1613F_EX_A_1.18.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937.rar Size: 2.3 GB Link: Google Drive – Mega QFIL Firmware: PD1613F_EX_A_1.18.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.rar Size: 2.3 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Các tool thường dùng flash […]

Xem chi tiết

Rom Vivo V9 (PD1730F) Unbrick, treo logo, xóa mật khẩu

Rom Vivo V9 (PD1730F) stock firmware unbrick cứu , xóa mật khẩu, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: Fastboot Firmware: PD1730F_EX_A_1.8.8_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.rar Size: 3.2 GB Link: Google Drive – Mega QFIL Firmware: PD1730F_EX_A_1.8.8_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.rar Size: 3.3 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom Vivo

Xem chi tiết

Rom Vivo Y71 (PD1731F) Unbrick, Treo Logo, Xóa mật khẩu

Rom Vivo Y71 (PD1731F) stock firmware unbrick cứu , xóa mật khẩu, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: OTA Firmware: PD1731F_EX_A_1.6.3-update-full.rar Size: 2.3 GB Link: Google Drive – Mega Fastboot Firmware: PD1731F_EX_A_1.6.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.rar Size: 3.0 GB Link: Google Drive – Mega QFIL Firmware: PD1731F_EX_A_1.6.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.rar Size: 3.1 GB Link: Google Drive – Mega Firehose Only: prog_emmc_firehose_8917_ddr.rar Size: […]

Xem chi tiết

Rom Vivo V9 Youth (PD1730BF) Unbrick, Treo logo, Xóa mật khẩu

Rom Vivo V9 Youth (PD1730BF) stock firmware unbrick cứu , xóa mật khẩu, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: OTA Firmware: PD1730BF_EX_A_1.5.3-update-full.rar Size: 2.5 GB Link: Google Drive – Mega Fastboot Firmware: PD1730BF_EX_A_1.5.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953.rar Size: 3.2 GB Link: Google Drive – Mega QFIL Firmware: PD1730BF_EX_A_1.5.3_vivo_qcom_LA.UM.6.6.r1-03400-89xx.0_msm8953_split.rar Size: 3.3 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem […]

Xem chi tiết

Rom Vivo X21 (PD1728F) stock firmware

Rom Vivo X21 (PD1728F) stock firmware unbrick cứu , xóa mật khẩu, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: OTA Firmware: PD1728F_EX_A_1.6.18-update-full.rar Size: 2.6 GB Link: Google Drive – Mega Fastboot Firmware: PD1728F_EX_A_1.6.18_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660.rar Size: 3.0 GB Link: Google Drive – Mega QFIL Firmware: PD1728F_EX_A_1.6.18_vivo_qcom_LA.UM.6.2.r1-04300-sdm660_split.rar Size: 3.1 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: […]

Xem chi tiết

Rom Vivo Y21 MT6580 (PD1309CW) flashtool

Rom Vivo Y21 MT6580 (PD1309CW) stock firmware flashtool unbrick cứu máy , xóa mật khẩu, treo logo, fix lỗi phần mềm… Download: OTA Firmware: PD1309CW_EX_A_1.14.1-update-full.rar Dung lượng: 1.3 GB Link: Google Drive – Mega Scatter Firmware: PD1309CW_EX_A_1.14.1_vivo_mtk_ALPS.L1.MP6.V2_mt6580.tar.gz.rar Dung lượng: 1.6 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm:  Các tool thường dùng flash rom […]

Xem chi tiết

Rom Vivo V7 Plus PD1708F Android 7.1.2 unbrick, treo logo

Rom Vivo V7+ PD1708F Android 7.1.2 stock firmware unbrick cứu máy , xóa mật khẩu, treo logo, fix lỗi phần mềm… Android info: platform: msm8953, cpu abi: arm64-v8a manufacturer: vivo board: msm8953, name: PD1708F_EX brand: vivo, model: vivo 1716 build id: N2G47H, version: 7.1.2 Nougat (N2G47H release-keys) build description: msm8953_64-user 7.1.2 N2G47H eng.compil.20170901.013821 release-keys Download: QFIL […]

Xem chi tiết

Rom Vivo V5S PD1612DF unbrick , xóa mật khẩu, treo logo

Rom Vivo V5S PD1612DF stock firmware unbrick cứu máy , xóa mật khẩu, treo logo, fix lỗi phần mềm… Download: OTA Firmware: PD1612DF_EX_A_3.6.19-update-full.rar Dung lượng: 1.8 GB Link: Google Drive – Mega Scatter Firmware: PD1612DF_EX_A_3.6.19_vivo_mtk_ALPS-MP-N0.MP7-V1.24_mt6750.tar.gz.rar Dung lượng: 2.6 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom Vivo

Xem chi tiết

Rom Vivo V5 Plus PD1624F unbrick , xóa mật khẩu, treo logo

Rom Vivo V5 Plus PD1624F stock firmware unbrick cứu máy , xóa mật khẩu, treo logo, fix lỗi phần mềm… Android info: platform: msm8953, cpu abi: arm64-v8a manufacturer: vivo board: msm8953, name: PD1624F_EX brand: vivo, model: vivo 1611 build id: MMB29M, version: 6.0.1 Marshmallow (MMB29M release-keys) build description: msm8953_64-user 6.0.1 MMB29M eng.compiler.20170821.204205 release-keys Download: Fastboot […]

Xem chi tiết

Rom Vivo Y69 PD1705F (MTK) Stock Firmware

Rom Vivo Y69 PD1705F (MTK) Stock Firmware unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, virus, mật khẩu… Download: Rom OTA: PD1705F_EX_A_1.8.19-update-full.zip.rar Link 1 – Link 2 Rom Tool: PD1705F_EX_A_1.8.19_vivo_mtk_ALPS-MP-N0.MP7-V1.24_mt6750.tar.gz.rar Link 1 – Link 2 Pass: Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom Vivo

Xem chi tiết

Rom Vivo Y55s PD1613BF stock firmware

Rom Vivo Y55s PD1613BF stock firmware unbrick cứu máy, xóa mật khẩu, diệt virus, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: Rom Fastboot: PD1613BF_EX_A_1.15.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937.rar Link 1 – Link 2 Rom QFIL: PD1613BF_EX_A_1.15.0_vivo_qcom_LA.UM.5.3-02910-89xx.0_msm8937_split.tar.gz.rar Link 1 – Link 2 Rom Update OTA: PD1613BF_EX_A_1.15.0-update-full.rar Link 1 – Link 2 Pass: Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom […]

Xem chi tiết

Rom Vivo V3 Max PD1523F stock firmware

Rom Vivo V3 Max PD1523F stock firmware unrbick cứu máy, xóa mật khẩu , fix lỗi phần mềm, treo logo… Download: PD1523F_EX_A_2.8.13_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976_split.rar Link 1 – Link 2 PD1523F_EX_A_2.8.13_vivo_qcom_LA.BR.1.3.2-04130-8976.0_msm8976.rar Link 1 – Link 2 Pass: Xem thêm: Các tool thường dùng flash rom Vivo

Xem chi tiết

Rom Vivo Y937 Y37 V3 Max V1 Max PD1503F

Rom Vivo Y937 Y37 V3 Max V1 Max PD1503F tiếng Việt CHplay stock firmware unbrick cứu máy, xóa mã bảo mật, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Download: Vivo_PD1503F_EX_A_CHPLAY_TIENG_VIET.rar Link 1 – Link 2 VIVO_Y937_Y37_V3MAX_V1MAX_PD1503F_EX_A_CHPLAY_TIENG_VIET.rar Link 1 – Link 2 VIVO_Y937_Y37_V3MAX_V1MAX_PD1503F_EX_A_2.3.21-UPDATE-FULL.rar Link 1 – Link 2 Pass: Xem thêm: Các tool thường […]

Xem chi tiết

Rom Vivo Y66 V5 Life PD1612BF MT6750 stock firmware

Rom Vivo Y66 V5 Life PD1612BF MT6750 stock firmwareunbrick cứu máy, xóa mã bảo mật, fix treo logo và các lỗi phần mềm khác… Rom Vivo V5S PD1612DF Unbrick , Xóa Mật Khẩu, Treo Logo Download: Scatter Firmware: PD1612BF_EX_A_2.2.25_vivo_mtk_ALPS.M0.MP7.V2.10_mt6750.rar Link 1 – Link 2 PD1612BF_EX_A_2.6.0_vivo_mtk_ALPS.M0.MP7.V2.10_mt6750.tar.rar Link 1 – Link 2 OTA Firmware: PD1612BF_EX_A_2.6.0-update-full.rar Link 1 […]

Xem chi tiết

Rom Vivo Y27 PD1410F Qualcomm stock fiemware

Rom Vivo Y27 PD1410F Qualcomm stock firmware unbrick cứu máy , xóa mật khẩu, treo logo, fix lỗi phần mềm… Download: OTA Firmware: PD1410F_EX_B_3.10.10-update-full.rar Dung lượng: 1 GB Link: Google Drive – Mega   PD1410F_EX_A_2.1.22-update-full.rar Dung lượng: 1 GB Link: Google Drive – Mega   QFIL Firmware: PD1410F_EX_A_2.1.22_qcom_ap3399_frm60553_mp3449_app137788.tar.gz.rar Dung lượng: 2.3 GB Link: Google Drive – […]

Xem chi tiết