Rom Vivo Y81, Y81i, Y81 ODM (1808) PD1732F – PD1732CF

Rom Vivo Y81, Y81i, Y81 ODM (1808) PD1732F – PD1732CF unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, nâng cấp… Download Firmware: PD1732F_EX_A_2.3.4_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH PD1732CF_EX_A_1.14.1-update-full_1564540700.rar | AFH PD1732F_EX_A_2.3.3-update-full_1560238955.rar | AFH – Mshare PD1732CF_EX_A_1.11.1_vivo_mtk_alps-release-o1.mp7-pre1_mt6761.rar | AFH – Mshare PD1732F_EX_A_2.3.3_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare

Xem chi tiết

Rom Vivo Y91C (PD1818HF) cứu máy, fix lỗi phần mềm

Rom Vivo Y91C (PD1818HF) cứu máy fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu, repair imei,… Download Firmware: PD1818HF_EX_A_1.9.13_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818HF_EX_A_1.8.6_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818HF_EX_A_1.9.7_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare PD1818HF_EX_A_1.9.9_vivo_mtk_alps-release-o1.mp6-pre4_mt6762.rar | AFH – Mshare

Xem chi tiết