Rom Wiko Highway Star MT6752 Android 5.1 Flashtool

Rom Wiko Highway Star MTK6752 Android 5.1 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật, data repair imei… Download: Firmware: Wiko_HIGHWAY STAR Lollipop_V15_MT6752_Flashtool.rar Size: 800 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Wiko_HIGHWAY STAR_V13_MT6752_Flashtool.rar Size: 686 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý […]

Xem chi tiết

Rom Wiko Birdy 4G MT6582 Android 4.4.2

Rom Wiko Birdy 4G MT6582 Android 4.4.2 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật, data repair imei… Download: Firmware: Wiko_Birdy_4G_v19_4.4.2_ALPS_KK1_MP3_V1.rar Size: 429 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Wiko_BIRDY_V16_MT6582.rar Size: 429 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý An Toàn […]

Xem chi tiết

Rom Wiko Highway Android 4.4.2 MT6592 Flashtool

Rom Wiko Highway Android 4.4.2 MT6592 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật, data repair imei… Download: Firmware: Wiko Highway 4.4.2 V13_MT6592_Flashtool.rar Size: 488 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Wiko_HIGHWAY_JELLYBEAN_V1612603_MT6592_Flashtool.rar Size: 487 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý […]

Xem chi tiết

Rom Wiko Goa MT6572 Flashtool

Rom Wiko Goa MTK6572 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật, data repair imei… Download: Firmware: Wiko Goa_MT6572_Read_Flashtool.rar Size: 459 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Wiko_GOA_V17_Stock_Rom_MT6572.rar Size: 375 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý An Toàn Khi Flash […]

Xem chi tiết

Rom Wiko Bloom MT6582 Flashtool

Rom Wiko Bloom MTK6582 file stock firmware flashtool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật,… Download: Firmware: Wiko Bloom MT6582_Read_Flashtool.rar Size: 464 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: Wiko_Bloom_V17_MT6582_Flashtool.rar Size: 455 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý An Toàn Khi Flash Rom Máy China

Xem chi tiết

Rom Wiko U Feel Android 6.0 MT6735

Rom Wiko U Feel Android 6.0 MTK6735 file firmware fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật, data repair imei… Download: Firmware: MT6735_WIKO_U FEEL_Android6.0_alps-mp-m0.mp1-V2.39.1_tinno6735.35u.m0_P44.rar Size: 1 GB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những Lưu Ý An Toàn Khi Flash Rom Máy China

Xem chi tiết