Rom stock Wing M40 MT6572 flashtool

Rom stock Wing M40 MT6572 flashtool file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Wing M40 MT6572.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải […]

Xem chi tiết

Rom stock Wing Iris 55 MT6582 flashtool

Rom stock Wing Iris 55 MT6582 flashtool file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: rom Wing Iris 55.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng […]

Xem chi tiết

Rom stock Wing Hero 35 MT6572 flashtool

Rom stock Wing Hero 35 MT6572 flashtool file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Wing Hero 35.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt […]

Xem chi tiết

Rom stock Wing P4000 MT6582 flashtool

Rom stock Wing P4000 MT6582 flashtool file flash qua flashtool fix lỗi phần mềm , treo logo ,… Download: Wing P4000.rar Hướng dẫn flash rom chip MTK: Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối với điện thoại, một số dòng đt phải kết […]

Xem chi tiết

Rom gốc Wing S800 MT6582 Unbrick Fix LCD

Rom gốc Wing S800 MT6582 file chạy qua flashtool, fix các lỗi phần mềm, unbrick cứu máy, fix lcd, treo logo, data fix imei… Download: Firmware: Wing S800_Fix LCD_OK_ruiguan_11_MR8011H1CW1_VX_1G_2x8_20151123.rar Size: 336 MB Link: Google Drive – Mega Firmware: MTK6582_Wing S800_Flashtool.rar Size: 364 MB Link: Google Drive – Mega Pass: *Xem thêm: Những lưu ý an toàn […]

Xem chi tiết