Rom samsung Note N7000 4.1.2 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung Note N7000 4.1.2 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: Samsung galaxy note N7000 4.1.2 N7000DXLSE_N7000OLBLSE_XXV.zip N7000BDVLR4_N7000BTELLR3.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để […]

Xem chi tiết