Rom samsung S5670 2.3.6 Tiếng Việt flash odin

Rom samsung S5670 2.3.6 Tiếng Việt file flash trực tiếp qua odin Download: GALAXY Fit S5670 2.3.6 S5670DXKT7_S5670OLBKT7_XXV.zip Hướng dẫn flash: – Nên wipe data trước khi flash. – Đưa máy về Download mode: Giữ cùng lúc 3 phím Home + Volume down(-) + Power – Nhấn tiếp phím Volume up (+) để vào chế độ download […]

Xem chi tiết