Rom stock HTC Desire D826W MT6582 flashtool

Rom stock HTC Desire D826W MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_D826W_MT6582_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire D820WS MT6572 flashtool

Rom stock HTC Desire D820WS MT6572 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_D820WS_V1.22.1403.3_Radio_LLDMC15.2.1_MT6752_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire D820US MT6572 flashtool

Rom stock HTC Desire D820US MT6572 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_D820US_V1.22.1403.3_Radio_LLDMC15.2.1_MT6752_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire D820U MT6582 flashtool

Rom stock HTC Desire D820U MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_D820U_MT6582_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire D820TS MT6572 flashtool

Rom stock HTC Desire D820TS MT6572 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_D820TS_V1.22.1403.3_Radio_LLDMC15.2.1_MT6752_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 626PH MT6592 flashtool

Rom stock HTC Desire 626PH MT6592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_D626PH_MT6592_4.4.2_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_D626PH_MT6592_Europe_1.01.401.8_Radio_4.4.2_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire D516T MT6582 flashtool

Rom stock HTC Desire D516T MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_D516T_MT6582_1.05.1403.001_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desite 820G Plus MT6592 flashtool

Rom stock HTC Desite 820G Plus MT6592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_820G_Dual_SIM_MT6592_0PMGIMG_Asia_1.64.720.1_Radio.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_820G_MT6592_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_820G_Plus_Dual_SIM_MT6592_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 816G Dual Sim MT6592 unbrick

Rom stock HTC Desire 816G Dual Sim MT6592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_816G_Dual_SIM_1.26.720.002_MT6582_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_816G_Dual_SIM_D816H_1.17.709.002_MT6592_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 626PH MT6592 flashtool

Rom stock HTC Desire 626PH MT6592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_626PH_MT6592_Asia_1.03.707.1_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết

Rom HTC Desire 626G / 626G Plus MT6592 flashtool

Rom HTC Desire 626G / 626G Plus MT6592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_626_MT6592_Asia_1.03.707.1_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_626_Plus_MT6592_Asia_1.03.707.1_Radio_StockROM_Flashtoolrar | Mshare – AFH HTC_Desire_626G_MT6592_Asia_1.03.707.1_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 620 / 620G MT6592 flashtool

Rom stock HTC Desire 620 / 620G MT6592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_620_Dual_SIM_Asia_India_1.12.720.001_MT6592_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_620_MT6592_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_620G_MT6592__StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_620G_MT6592_Asia_India_1.12.720.001_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 616 MT6592 flashtool

Rom stock HTC Desire 616 MT6592 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_616_MT6592_0PBMIMG_V3_1.00.708.028_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH HTC_Desire_616_MT6592_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 600 unbrick cứu máy

Rom stock HTC Desire 600 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_600_Dual_SIM_Asia_India_1.22.707.2_Radio_14.11.36Q.25_14.31.36.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết nối […]

Xem chi tiết

Rom stock HTC Desire 526H MT6582 flashtool

Rom stock HTC Desire 526H MT6582 file flashtool fix lỗi phần mềm, virus, treo logo, unbrick, data repair imei… Download Firmware: HTC_Desire_526H_MT6582_Europe_1.00.401.1_StockROM_Flashtool.rar | Mshare – AFH *Tool: Sp Flashtool – Tool Flash Rom Chip MediaTek Phổ Biến Nhất (Update) Tắt điện thoại, tháo pin Chạy file flashtool.exe Mục Scatter-loading , chọn file MT65xx_Android_scatter.txt của rom Bấm download và ghim cáp kết […]

Xem chi tiết