Rom PT-Mobile P50C Android 6.0 file pac

Rom PT-Mobile P50C Android 6.0 file stock dạng file pac flash qua tool, unrbick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mã bảo vệ… Download: Firmware: PT-Mobile-P50c_S9_TS_I9_PT_mobile_324_V01_20180809.rar PT-Mobile P50c Version : S9_TS_I9_PT_mobile_324_V01_20180809 – sp7731c_1h10_32v4_oversea-user 6.0 MRA58K Size: 660 MB Link: Google Drive – Mega Pass: Xem thêm: ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum […]

Xem chi tiết