Rom ASUS ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) file RAW

Rom Asus

Rom ASUS ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) Dual full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

WW__ZD552KL_12.40.273.128_MR1.3_user_20171218052440-release.zip | Google DriveMShare

WW__ZD552KL_71.40.376.21_MR2_user_20180209110445_release.zip | Google DriveMShare

WW_ZD552KL_12.40.273.84_MR1.1_user_20171107023314_release.zip | Google DriveMShare

ZD552KL-MR0.4_WW_11.40.208.71-user-20170915-release.zip | Google DriveMShare

CSC_ZD552KL_2.1.0.82_WW_Lock_20171206.zip | Google DriveMShare

MR3.0_WW_ZD552KL_71.50.395.3-user-20180410-release.zip | Google DriveMShare

WW__ZD552KL_71.50.395.3_MR3_user_20180410033348_release.zip | Google DriveMShare

ZD552KL_2_1_0_91_bin.7z | Google DriveMShare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *