Rom ASUS ZenFone Go (ZB500KL) file RAW

Rom Asus

Rom ASUS ZenFone Go (ZB500KL) full file RAW stock unbrick cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download:

WW_ZB500KL_13.0.0.284-20161028.zip | Google DriveMshare

WW_ZB500KL_13.0.0.306_20170825-131491944033292625.zip | Google DriveMshare

WW_ZB500KL_8916-13.0.0.294-01050910_update-131297544011925930.zip | Google DriveMshare

WW_ZB500KL_8916-13.0.0.295-20170301_NewAFT-131481577600590317.zip | Google DriveMshare

WW_ZB500KL_8916-13.0.0.D86-12201139-131359360672061973.zip | Google DriveMshare

CSC_ZB500KL_8916-13.0.0.D86-12201139_NewAFT-131480988004501214.zip | Google DriveMshare

SW_S89116AA1_VD59-2_M10_R1_ASUS_USERDEBUG_test_efuse.zip | Google DriveMshare

SW_S89116CA1_VD30_M10_R1_ASUS_USERDEBUG_test_efuse.zip | Google DriveMshare

SW_S89116BA1_VD42_M10_R1_ASUS_USERDEBUG_test_efuse.zip | Google DriveMshare

SW_S89116AA1_VD59-2_M10_R1_ASUS_USERDEBUG_test_efuse.zip | Google DriveMshare

QcomDLoader_v1.8.0.0.rar | Google DriveMshare

ZB500KL image download SOP.pdf | Google DriveMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *