Rom Intex Aqua Lions E1 7.0 stock firmware

Rom Intex

Rom Intex Aqua Lions E1 7.0 stock firmware flash tool fix lỗi phần mềm, treo logo , unbrick, diệt virus, xóa mã bảo mật,…

Download: Intex_Aqua_Lions_E1_V03_Indian_7.0_SPD.zip* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *