Rom Oppo R17 Neo – RX17 Neo – AX7 Pro (CPH1893)

Rom Oppo

Rom Oppo R17 Neo – RX17 Neo – AX7 Pro (CPH1893) file stock firmware Unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình, fix treo logo, lỗi phần mềm…

Download: 

CPH1893EX_11_C.32_191209_8fa83627.rar

CPH1893EX_11_OTA_0120_all_QTpwvB0uCVUA.ozip

CPH1893EX_11_A.12_190724_78fc8cc6.rar

CPH1893EX_11_OTA_0120_all_QTpwvB0uCVUA.ozip | AFH

CPH1893EX_11_A.12_190724_78fc8cc6.rar | AFH

CPH1893EX_11_A.12_190724_78fc8cc6.rar | AFHMshare

CPH1893_11_A.10_190606_78fc8cc6.rar | AFHMshare

CPH1893_11_A.09_190522_78fc8cc6.rar | AFHMshare

CPH1893_11_A.08_190323_78fc8cc6.rar | MshareAFH

CPH1893_11_A.06_190120_78fc8cc6.rar | MshareAFH* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *