Rom R17 / RX17 Pro CPH1877 Unbrick, xóa mật khẩu, treo logo

Rom Oppo

Rom R17 / RX17 Pro CPH1877 file stock firmware Unbrick cứu máy, xóa mật khẩu màn hình, fix treo logo, lỗi phần mềm…

Download: 

CPH1877EX_11_C.25_200107_d2a49cb3.rar

CPH1877EX_11_C.23_191216_d2a49cb3.rar

CPH1877EX_11_A.18_190725_bb1e0bf0.rar | AFH

CPH1877EX_11_OTA_0180_all_R2lVjdiqXcwp.ozip | AFH

CPH1877_11_A.16_190528_bb1e0bf0.rar | AFHMshare

CPH1877_11_A.15_190323_ba578c57.rar | MshareAFH

CPH1877_11_A.13_190114_3cd13938.rar | Server 1Server 2

 * Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *