Samsung Z3X v28.2 full

Tool

Hướng dẫn:

– Tải về, tắt antivirus , vì file loader sẽ bị nhận nhầm là virus.

– Chạy file loader , nhận try để sử dụng.

Download: SamsungToolPRO v28.2.rar* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *