Tổng hợp rom stock Oppo OTA up trực tiếp

Rom Oppo

Rom Stock Oppo dạng OTA, file chính thức từ website hãng.

1201EX_11.A.14_OTA_INT_014_all_160427.zip | Oppo Neo 5 8GB

1201EX-A_11_OTA_003_all_201601270030.16G.zip | Oppo Neo 5 16GB

A11wEX_11.A.12_OTA_INT_012_all_160813.zip | Oppo Joy 3

A33fEX_11_OTA_029_all_201705311650.zip | Oppo Neo 7S (A33FW)

A33wEX_11_OTA_023_all_201703281826.zip | Oppo Neo 7

A37fEX_11_OTA_028_all_201710081545.zip | Oppo A37 / A37F / A37FW

A1601EX_11_OTA_034_all_201711031959_local.zip | Oppo F1S

CPH1605EX_11_OTA_013_all_201710141451_local.zip | Oppo A39

CPH1609EX_11_OTA_0210_all_201802051657.ozip | Oppo F3

CPH1613EX_11_OTA_018_all_201804130004.ozip | Oppo F3 Plus

CPH1701EX_11_A.32_OTA_032_all_201803022101.zip | Oppo F3 Lite

CPH1717EX_11_A.10_OTA_0100_all_201711151643.zip | Oppo A71

CPH1723_11_A.24_OTA_0240_all_201804192020.ozip | Oppo F5

CPH1725_11_A.24_OTA_0240_all_201804192020.ozip | Oppo F5 Youth

CPH1727_11_A.24_OTA_0240_all_201804192020.ozip | Oppo F5 6GB

CPH1819EX_11_A.14_OTA_0140_all_201805230117.ozip | Oppo F7 4GB

F1EX_11_OTA_901_all_201711251117.zip | Oppo F1 / F1W

FIND7WX_12_OTA_INT_014_all_svn10682.zip | Oppo Find 7 / Find 7A

Mirror3EX_11.A.10_OTA_INT_010_all_150828.zip | Oppo Mirror 3 (3001)

Mirror5EX_11_OTA_017_all_201610281415.zip | Oppo Mirror 5 (A51w)

N1_12.A.13_OTA_INT_013_all_svn5986.zip | Oppo N1

N1mini_11_A.11_INT_150322_OTA_011_all.zip | Oppo N1 Mini

N5206EX_11.A.13_OTA_INT_013_all_151230.zip | Oppo N3 (N5206)

QCOM8928_11_A.12_INT_151030_OTA_012_all.zip | Oppo R1K (R8001)

R7kfEX_11_OTA_012_all_201606231056.zip | Oppo R7 Lite (R7KF)

R7plusfEX_11_OTA_016_all_201609221814.zip | Oppo R7 Plus (R7PlusF)

R7sfEX_11_OTA_013_all_201703112033.zip | Oppo R7S (R7SF)

R815AS_11.3.06_OTA_INT_006_all_SVN6270_wipe.zip | Oppo Find Clover (R815).

R819AS_11.A.09_OTA_INT_009_all_131010_wipe.zip | Oppo Find Mirror (R819)

R821_11.A.12_OTA_INT_012_all_151104_wipe.zip | Oppo Find Muse (R821)

R827_11.A.16_OTA_INT_016_all_160330.zip | Oppo Find 5 Mini (R827)

R827EX_11.A.05_OTA_INT_005_all_150922 (8g).zip | Oppo Find 5 Mini (8G)

R829_11.A.11_OTA_INT_011_all_140828_wipe.zip | Oppo R1 (R829)

R831_11.A.10_OTA_INT_010_all_140828.zip | Oppo Neo 3 (R831)

R831K_11.A.18_OTA_INT_018_all_160324.zip | Oppo Neo 3 (R831K)

R1011EX_11_A.10_OTA_INT_010_all_160813_logo.zip | Oppo Joy Plus (R1011)

R2001_11.A.16_OTA_INT_016_all_160319.zip | Oppo Yoyo (R2001)

R8106EX_11.A.16_OTA_INT_016_all_150806.zip | Oppo R5 (R8106)

R8113_11_Tha_4.09_Th_131007_update.zip | Oppo Find Piano (R8113)

U707_11.A.03_OTA_INT_003_all_SVN5891_wipe.zip | Oppo Find Way S (U707)

U7015_11_Int_4.03_En_130525_FindWay.zip | Find Way (U7015)

X909AS_13_A.11_131114_update.zip | Oppo Find 5 (X909)

X9009EX_11_OTA_029_all_201711231135.zip | Oppo F1 Plus* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *