Rom Forme P9 SC6820 file pac

Rom SPD khác

Rom Forme P9 SC6820 file pac stock flash qua tool fix lỗi firmware , treo logo , diệt virus , mã bảo vệ…

Download:

Forme P9 SC6820 V3.06.06 Pac.rar

Forme P9 SC6820 V3.06.05 Pac.rar

Forme P9 SC6820 V0.1C 4G+2G Pac.rar

Xem thêm tool flash rom chip SPD:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *