Rom Samsung A8 2018 SM-A530F Android 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom Samsung A8 2018 SM-A530F Android 9.0 Full File cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, nâng cấp…

Download Firmware:

A530FXXU9CTA4_A530FOXM9CTA4_BTU_9.0_Full.rar | AFHMshare

A530FXXS7CSG4_A530FOJM7CSG4_TUR_9.0_Full.rar | AFHMshare

A530FXXU7CSG3_A530FOLM7CSG3_XXV_9.0_Full.rar | AFHMshare

A530FXXU6CSF6_A530FOLM6CSF6_XXV_9.0_Full.rar | AFHMshare

A530FXXS5CSE4_A530FOLM5CSE1_XXV_9.0_Full.rar | AFHMshare

A530FXXS5CSE1_A530FOXM5CSE1_BTU_9.0_Full.rar | AFHMshare

A530FXXU5CSE3_A530FUWB5CSE3_MXO_9.0_Full.rar | AFHMshare

A530FXXU4CSC3_A530FOXM4CSC3_SER_9.0_Full.rar | MshareAFH

Tool:

Odin – Tool flash rom samsung update ver mới thường xuyên* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *