Rom Samsung Note 9 Hàn N960N Android 9.0 Full

Rom Samsung

Rom stock Samsung galaxy Note 9 Hàn SM-N960N Android 9.0 Full file cứu máy, treo logo, xóa mật khẩu màn hình, fix lỗi phần mềm,…

Download:

N960NKSU3CSG3_N960NOKR3CSG3_KOO_9.0_Full.rar | AFHMshare

N960NKSU3CSG3_N960NOKR3CSG3_KTC_9.0_Full.rar | AFHMshare

N960NKSU3CSG3_N960NOKR3CSG3_LUC_9.0_Full.rar | AFHMshare

N960NKSU3CSG3_N960NOKR3CSG3_SKC_9.0_Full.rar | AFHMshare* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *