Rom Samsung S9+ G965F Android 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom Samsung S9+ G965F Android 9.0 Full File cứu máy, fix lỗi phần mềm, treo logo, xóa mật khẩu,..

Download Firmware:

G965FXXU7DTAA_G965FOXM7DTB1_XTC_Android_10_Full.rar | AFHMshare

G965FXXU6CSG8_G965FOXM6CSG5_DBT_9.0_Full.rar | AFHMshare

G965FXXU5CSF2_G965FOTF5CSF2_O2U_9.0_Full.rar | AFHMshare

G965FXXU5CSF2_G965FOXM5CSF2_XXV_9.0_Full.rar | AFHMshare

G965FXXU4CSE3_G965FOXM4CSE3_XXV_9.0_Full.rar | Mshare – AFH

G965FXXU4CSE3_G965FOXM4CSE3_BTU_9.0_Full.rar | Mshare – AFH

G965FXXS3CSD1_G965FOXM3CSD1_XXV_9.0_Full.rar | MshareAFH

G965FXXS3CSD1_G965FOGC3CSD1_FTM_9.0_Full.rar | MshareAFH

G965FXXU2CSB9_G965FOXM2CSB_XXV_9.0_5Files.rar | MshareAFH* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *