Rom Samsung S9 Plus G965U / G965U1 Android 9.0 Full File

Rom Samsung

Rom stock Samsung Galaxy S9 Plus G965U / G965U1 Android 9.0 Pie Full File fix lỗi phần mềm, treo logo, cứu máy…

Download:

G965U1UES4CSD4_G965U1OYM4CSD4_9.0_BST_Full.rar | Mshare – AFH

G965U1UES3CSAA_G965U1OYM3CSAA_TFN_9.0_Full.rar | Mshare – AFH

G965USQU4CSC7_G965UOYN4CSC7_CCT_9.0_Full.rar | Mshare – AFH

SM-G965U_G965USQU3CSAB_G965UOYN3CSAB_CCT_9.0_5Files.rar | Google DriveMshareGoogle (Backup)

SM-G965U_G965USQS3ARIB_G965UOYN3ARIB_USC_8.0_Full.rar | MshareGoogle DriveGoogle Drive 2

SM-G965U1_G965U1UES3ARI1_G965U1OYM3ARI1_USC_8.0_Full.rar | MshareGoogle DriveGoogle Drive 2

SM-G965U_G965USQU3BRJ5_965UOYN3BRJ5_ATT_8.0_5Files.rar MshareGoogle DriveGoogle Drive 2* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *