Rom samsung SM-N950U 7.1.1 stock firmware full file

Rom Samsung

Rom samsung SM-N950U 7.1.1 stock full file repair firmware.

Download:

N950USQU1AQI9_N950UOYN1AQI9_USC_7.1.1_4file.zip

N950USQU1AQI5_N950UOYN1AQI5_VZW_7.1.1_4file.zip

N950USQU1AQI5_N950UOYN1AQI5_TMB_7.1.1_4file.zip

N950USQU1AQH7_N950UOYN1AQH7_SPR_7.1.1_4file.zip

Tải odin mới nhất và xem thêm hướng dẫn flash: Tại đây* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *