Rom stock AsiaFone AF9877 SC7715 file pac

Rom Khác

Rom stock AsiaFone AF9877 SC7715 file pac cứu máy, xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm, treo logo, repair imei,…

Download Firmware:

AF9877-AIO_SC7715_T6_SC2351_150814 New LCD PAC File.rar

AF9877-CGO_SC7715_T6_SC2351_150629 PAC File.rar

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

Tool:

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *