Rom stock AsiaFone AF9190 SC6820 cứu máy

Rom Khác

Rom stock AsiaFone AF9190 SC6820 cứu máy, xóa mật khẩu, fix lỗi phần mềm, treo logo, repair imei,…

Download Firmware:

AF9190_ALF_S3517_WTWD6_FS901_V02_2X2_20141016_1900_rda_total.rar

AF9190_SC6820 Wipe Userdata PAC File.rar

AF9190-BDM_SC6820_SW_ORIGINAl_ANDROID (for OLD TP) PAC File.rar

AF9190-DGM_SC6820_SW_ORIGINAl_ANDROID (for NEW TP) PAC File.rar

AF9190HK-CD_RDA_ALF_S3517KT_WTWD6_FS901_V01_2X2_20141024_1604_rda_total.rar

Thành viên mới có thể xem được pass + file này. Đăng ký thành viên tại đây.

Tool:

Multi Download Tools – Flash điện thoại RDA BIN

ResearchDownload Tool – cộng cụ flash rom chip Spreadtrum file pac* Lưu ý chung khi flash rom:
- Backup dữ liệu trước khi flash.
- Đối với máy bị mã bảo vệ, nên hạn chế việc flash full.
- Đối với máy Trung Quốc, tuy cùng model nhưng có thể có nhiều mã , nhiều ver khách nhau, nên read file trước khi flash để hạn chế rủi ro.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *